Hakkımızda (Beslenme ve Diyetetik Bölümü)

Yayınlanma Tarihi: 19/07/2019

Beslenme ve Diyetetik Bölümü; ‘Beslenme Bilimleri’ ve ‘Diyetetik’ anabilim dalı olmak üzere iki anabilim dalından oluşmaktadır.  Alanında deneyimli akademik kadro tarafından programlar yürütülmektedir.

Meslek tanımı:

Diyetisyen, besin ve beslenmeden kaynaklanan sağlık sorunlarını araştıran, değerlendiren, çözüm yolları bulan, besin kaynaklarının sağlık kurallarına uygun olarak kullanılmasını sağlayan, bu konularda bireyi ve toplumu bilgilendiren, bilinçlendiren, hastalıklarda ve diğer özel durumlarda verilen tedavilere uygun, besinlerin bileşimlerine göre diyet programı planlayan, eğitim veren, uygulatan ve izleyen yetkin kişidir.

Bölüm müfredatı:

Beslenme ve Diyetetik Bölümü müfredatı kimya, biyoloji, fizik, matematik, temel tıp bilimleri yanı sıra beslenme bilimleri (beslenme biyokimyası, beslenme ilkeleri, besin kimyası, vb.) teorik dersleri ve uygulamalarını (genel, organik, fiziksel ve kantitatif analizler) içerir. Programlar, doğrudan beslenme, gıda ve diyet uygulamaları ile ilgilidir. Teorik dersler ve laboratuvar çalışmalarına ek olarak, öğrenciler kurumlarda gıda servis sistemlerine, tüm yaş grupları için tedavi edici beslenme programlarına, toplum sağlığı ve hastanelerde beslenme alanında uygulamalı çalışmalara katılırlar. Eğitimler sayesinde öğrenciler ilkeler, kavramlar ve beslenme mesleği için gerekli bilgi ve beceriyi kazanır.

Öğretim süresi:

Beslenme ve Diyetetik bölümünün eğitim süresi 4 yıldır.

Mezunların istihdam alanları:

Beslenme ve Diyetetik Programı; tedavi kurumlarında, yiyecek-içecek hizmeti verilen kuruluşlarda, toplum sağlığı hizmetlerinde, ağırlık denetimi merkezlerinde, besin sanayi ve endüstrisinde, araştırma merkezlerinde, örgün ve yaygın eğitim kurumları gibi pek çok alanda görev alabilecek niteliklere sahip, Klinik Diyetisyeni, Poliklinik Diyetisyeni, Yönetici Diyetisyen, Toplum Sağlığı Diyetisyeni, Danışman Diyetisyen, Eğitici Diyetisyen, Araştırmacı Diyetisyen olarak çalışabilecek mezunlar yetiştirmek amacıyla uluslararası ölçütler doğrultusunda yapılandırılmıştır.