Tanıtım

SANKO Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü, 2014 yılında Gaziantep il sınırları içerisinde, Sağlık alanında ilk ve tek olarak Sağlık Bilimleri Fakültesi çatısı altında kurulan ikinci özel üniversitenin tek bölümdür. Beslenme ve Diyetetik Bölümü kurulduğu ilk günden itibaren akademik çalışmalarına hız vermekte ve gün geçtikçe gelişmektedir. Alanında uzmanlaşmış, yeterli, genç ve dinamik bir kadro ile eğitim-öğretim faaliyetleri sürdürülmektedir.

Beslenme ve Diyetetik Bölümü; lise ve dengi meslek okullarından mezun olmuş, Yüksek Öğretim Kurumları Sınavında sayısal puan ile bölümde eğitim görmeye hak kazanan öğrencilere 4 yıllık mesleki eğitim-öğretim becerisi kazandırmaktadır. Bölümümüz eğitim-öğretim programı kapsamında; temel bilimler ve sağlık bilimleri alanlarında eğitim verirken, mesleki eğitimi kapsamında beslenme ilkeleri, toplum beslenmesi, toplu beslenme sistemlerinde beslenme, ana-çocuk beslenmesi, çocuk ve yetişkin hastalıklarında diyet tedavisi, beslenme eğitimi ve özel durumlarda beslenme gibi alanlarda uygulamalı eğitim vermektedir. Öğrencilerimize Üniversite bünyesindeki beceri laboratuvarlarında mesleki becerilerini geliştirme olanakları sunulmakta olup SANKO Üniversitesi Sani Konukoğlu Uygulama ve Araştırma Hastanesinde ve farklı alanlarda uygulamalı eğitim olanağı sunmaktadır.

SANKO Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Programının eğitim amaçları; mesleki, bilimsel ve evrensel etik değerleri benimseyen, bilim ve teknoloji alanındaki mesleki gelişmeleri yaşam boyu takip eden ve uygulayan, alanında yeterli donanıma sahip ve multidsipliner çalışabilen, bireyin ve toplumun sağlığını korumak, iyileştirmek ve geliştirmek için çözüm odaklı “diyetisyenler” yetiştirmektir. Diyetisyen, besinin çiftlikten çatala kadarki tüm süreçlerini takip eden, sağlıklı beslenme bilincinin oluşturulması ve sağlık ile beslenme arasındaki ilişkinin farkındalığının arttırılmasını, etik kurallar ve bilimin ışığında uygulayan sağlık ekibinin bir üyesidir.