Kalite Politikamız

• Oluşturulan güçlü akademik kadro ile tüm süreçler için belirlenen hedefler ve stratejik planları gerçekleştirmek.
• Eğitim ve öğretim konusunda araştırmacı ve aranılan bireyler mezun etmek amacıyla performans izleme ve sürekli iyileştirme faaliyetlerini uygulamak.
• Teknolojik açıdan gelişime açık, evrensel gelişim şartlarına uygun olarak başta öğrenci olmak üzere tüm paydaşların eğitim alanındaki beklentilerini karşılayan şartları oluşturmaya çalışmak.
• Çevreye duyarlı ve iş sağlığı güvenliği şartlarını sağlayarak, tüm çalışanlara ve öğrencilere bunun farkındalığını kazandırmak.