İdari Personel

Asiye DOĞANYILMAZ
Fakülte Sekreteri
Bekir ÇİFTÇİ
SBF Bölüm Sekreteri
Esra TABUK
SBF Bölüm Sekreteri
Türkan TİRYAKİ
Staj Uygulamaları Sorumlusu