Dernekler

Meslek Örgütü-Türkiye Diyetisyenler Derneği
Diyetisyen meslek mensuplarının meslek örgütü Türkiye Diyetisyenler Derneği (TDD) 1969 yılında kurulmuştur. Merkezi Ankara’dadır. Derneğin başlıca faaliyetleri; beslenme ve diyetetik meslek mensuplarının mesleki gelişime destek vermek, mesleki uygulamalara yönelik standartları oluşturmak ve yasal düzenlemeleri sağlamaktır. Türkiye Diyetisyenler Derneği’nin faaliyetlerinden haberdar olmak için Derneğe üye olunması gerekmektedir. Türkiye Diyetisyenler Derneği EFAD (European Federation of the Associations of Dietitians) ve ICDA (International Confederations of Dietetic Associations) üyesidir.
Türkiye Diyetisyenler Derneği web sayfası: //www.tdd.org.tr/