Mezun İzleme Sistemi

SANKO Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Mezun İzleme Komitesi
Komite Üyeleri:
Öğr. Gör. Nezihe OTAY LÜLE
Arş. Gör. Saadet ÖZEN (Son sınıf danışman öğretim elemanı)
Seren ÇERKEZOĞLU (2018-2019 mezunu)
Mina MEMİŞ (4.sınıf)
Erva ARAZ (3.sınıf)

Komitenin Amacı:
SANKO Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümünden mezun olan öğrencilerle iletişimin kopmaması, mezuniyet sonrasında dış paydaş olarak mezunların durum analizlerinin yapılması ve mezunlarla ile bölüm arasındaki etkileşimin sürdürülmesidir.

Toplanma Zamanları:
Güz yarıyılı başında ve Bahar yarıyılı sonunda olmak üzere yılda en az iki (2) kez toplanır.
Güz yarıyılı toplantısında içinde bulunulan eğitim öğretim yılında mezunlara yönelik olarak düzenlenecek aktivitelerin planlanması yapılır.
Bahar yarıyılı sonunda ise içinde bulunulan eğitim öğretim yılında mezun olacak olan öğrenciler ile iletişimin sürdürülmesi konusunda yapılabilecekler görüşülür. Aynı zamanda komitenin o eğitim öğretim yılı içindeki faaliyetlerinin değerlendirilmesi yapılır.

Komitenin Görevleri:
Mezun öğrencilerin kariyer gelişimlerini, istihdam durumlarını ve karşılaştıkları sorunları izler.
Mezun öğrencilerin çalışma yaşamında karşılaştıkları sorunlar ile ilgili olarak eğitim-öğretim konusunda geliştirilmesi gerektiği düşünülen noktaları bölüm başkanlığına iletir.
Dördüncü sınıf öğrencilerine mezuniyet öncesinde üniversitenin Raklet programını tanıtır, mezuniyet sonrası programa üye olmaları konusunda onları teşvik eder.
Mezunlar ile öğretim elemanları ve öğrencileri yılda en az 1 kez bir araya getirecek kariyer günleri ya da toplantı gibi etkinlikler düzenleyerek karşılıklı fikir alışverişi için ortam oluşturur.
Üniversite web sayfası üzerinden mezun memnuniyet anketinin uygulanmasını sağlayarak mezunların öğrenim süreçlerinde fakülte/bölüm olanakları ve öğretim programları hakkında düşüncelerini belirler. Anket sonuçlarına doğrultusunda bölüm başkanlığına iyileştirme çalışmaları önerir.
Komite toplantılarına komitede görevli olan öğrencilerin katılımı sağlanarak mezunlarla ilgili yapılacak olan kariyer günleri ya da toplantı gibi etkinlikler konusunda öğrencilerin de görüşlerini alır.