Akademik Kadro
Celal AYAZ
Prof. Dr.
Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı
Ayşen BAYRAM
Prof. Dr.
Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı
Hadiye DEMİRBAKAN
Dr. Öğr. Üyesi
İpek KOÇER
Dr. Öğr. Üyesi
Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı
* 2547 Sayılı Kanunun 13-b-4 Maddesi Uyarınca Görevlendirilen Öğretim Elemanları