Akademik Kadro
Ayşen BAYRAM
Professor Doctor
Department of Medical Microbiology
Celal AYAZ
Prof. Dr.
Department of Infectious Diseases and Clinical Microbiology
Hadiye DEMİRBAKAN
Dr Faculty Member
Department of Medical Microbiology
İpek KOÇER
Dr. Öğr. Üyesi
Department of Medical Microbiology
* 2547 Sayılı Kanunun 13-b-4 Maddesi Uyarınca Görevlendirilen Öğretim Elemanları