MOLEKÜLER TIP TEZLİ YÜKSEK LİSANS ÖĞRETİM PROGRAMI (MÜFREDAT)

1. Yarıyıl Öğretim Programı

2. Yarıyıl Öğretim Programı

3. Yarıyıl Öğretim Programı

4. Yarıyıl Öğretim Programı

Seçmeli Dersler 

MEZUNİYET İÇİN ALINMASI GEREKEN TOPLAM AKTS
Seçmeli Ders AKTS 30
Zorunlu Ders AKTS 90
Toplam Ders AKTS 120