Moleküler Tıp Tezli Yüksek Lisans 1. Yarıyıl

1. YARIYIL
DERSİN KODU DERSİN ADI Z/S T U AKTS
MTP 501 Moleküler Tıbba Giriş Z 3 0 5
MTP 503 Tıbbi Biyolojiye Giriş Z 3 0 5
BİS 551 Biyoistatistik Z 3 0 5
Seçmeli Dersler S 15
YARIYIL TOPLAM 30