Genel Bilgiler (Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Tezli YL)

Yayınlanma Tarihi: 23/09/2019

Programın Amacı

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Yüksek Lisans Programının amacı; öğrenciye bağımsız araştırma yapma, bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma ve yeni çıkarımlara ulaşmak için gerekli adımları belirleme yeteneği kazandırmaktır. Ayrıca Fizyoterapi ve Rehabilitasyon biliminin tüm kavram ve metotlarını kavrayabilmiş, gerçek hayat uygulamalarını yorumlama yetisine sahip olabilen, kendi çalışma alanında söz sahibi, ulusal ve uluslararası projelerde katkı sağlayabilen ve bilgi birikimini bilim dünyasına bildiri, makale, kitap gibi yayınlar ile aktarabilen genç araştırmacılar ve öğretim üyeleri yetiştirmektir.

Programa Kimler Başvurabilir

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon programından en az lisans diplomasına sahip olan adaylar başvurabilir.

Mezunların İstihdam Profilleri

Hastanelerde ve diğer sağlık kuruluşlarında, fizyoterapi ve rehabilitasyon hizmetlerinin çeşitli kademelerinde uzman fizyoterapist olarak çalışabilecekleri gibi, ARGE alanında araştırmalarda, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Doktora Programlarına başvurarak akademik alanda da görev alabilmektedirler.