Genel Bilgiler

Yayınlanma Tarihi: 18/09/2019

Programın Amacı

Teknolojik gelişmelere paralel olarak, sağlık hizmetlerinin sunumundaki değişiklikler de hemşirelik eğitimi ve uygulamalarını etkilemektedir. Hemşirelerin hastalarına kaliteli bakım verebilmeleri için, bilgi donanımlarının yüksek, uygulama becerilerinin gelişmiş ve teknolojiyi daha etkin ve verimli kullanmaları gerekmektedir. Bu nedenle, lisans mezunu hemşirelerin eğitim ve uygulamalarına yüksek lisans eğitimiyle devam etmeleri, ilgilendikleri alanda kendilerini geliştirmeleri yönünde büyük önem taşımaktadır.

Hemşirelik Tezli Yüksek Lisans Programının amacı; evrensel değerler doğrultusunda hemşirelik aktivitelerini planlayabilen ve yürütebilen, kanıta dayalı bakım verebilen, eğitim, araştırma,  danışmanlık ve liderlik rollerini en iyi şekilde uygulayabilen yeniliğe açık, sorgulayan uzman hemşireler yetiştirmektir.

Programa Kimler Başvurabilir

Hemşirelik ya da Sağlık Memurluğu programlarından en az lisans diplomasına sahip olan adaylar başvurabilir.

Mezunların İstihdam Profilleri

Hastanelerde ve diğer sağlık kuruluşlarında, hemşirelik hizmetlerinin çeşitli kademelerinde uzman hemşire, klinik hemşire, baş hemşire, eğitim hemşiresi, süpervizör hemşire, özel alan hemşireliği alanlarında çalışabilecekleri gibi, ARGE alanında araştırmalarda, Hemşirelik Yüksek Lisans ve Doktora Programlarına başvurarak akademik alanda da görev alabilmektedirler.