Biyoistatistik DR

Yayınlanma Tarihi: 30/05/2019

Eğitim Kataloğu

Programın Amacı

Biyoistatistik Doktora programının amacı, ülkemizde tıp fakültelerinde istihdam edilmek üzere, biyoistatistik alanında kariyer yapmış doktoralı öğretim elemanı yetiştirilmesine katkı sağlamaktır.

Programa Kimler Başvurabilir

Biyoistatistik Yüksek Lisans, İstatistik Yüksek Lisans veya Tıp Fakültesi diplomasına sahip olan adaylar başvurabilir.

Mezunların İstihdam Profilleri

Mezunlarımız öncelikle tıp fakültelerinin Biyoistatistik anabilim dallarında olmak üzere; Sağlık Bakanlığı, Türkiye İstatistik Kurumu, Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı, Kanser Kayıt ve Araştırma Merkezleri, ilaç firmaları, özel araştırma merkezleri vb. kuruluşlarda çalışabileceklerdir.

Biyoistatistik Anabilim Dalı Akademik Kadro

Prof. Dr. Vildan SÜMBÜLOĞLU

Prof. Dr. Salih Murat AKKIN

Prof. Dr. Lütfi ÇAKAR

Prof. Dr. Z. Özlem SORAN

Prof. Dr. Mehtap ÖZKUR

Dr. Öğr. Üyesi Pınar GÜNEL KARADENİZ