Program Danışmanı

Dr. Öğr. Üyesi Soner KARADAŞ
1. Sınıf Danışmanı 
Doç. Dr. Betül ŞİMŞEK
2. Sınıf Danışmanı