Yüksekokul Yönetim Kurulu

Publish Date: 07/09/2020
Prof. Dr. H.Ayhan ÖZKUR Müdür V.
Prof. Dr. Ahmet Selim KERVANCIOĞLU Üye
Doç. Dr. Erdal UYSAL  Üye
Dr. Öğr. Üyesi Demet ARI YILMAZ  Üye
Dr. Öğr. Üyesi Betül KOCAMER ŞİMŞEK  Üye