Programın Amacı

Hastane öncesi acil sağlık hizmeti sunumunda; acil tıbbi durumdaki hasta ve yaralılara güncel ve bilimsel ilk ve acil yardım uygulamalarını, temel ve ileri yaşam desteği uygulamalarını yapabilen, her türlü sistem travmasını tanıyarak uygun acil yaklaşımda bulunabilen, ilk müdahaleleri yapılmış hasta ya da yaralıların ambulansla güvenli bir şekilde hastanelere ulaşmasını sağlayabilen acil tıp teknikerleri yetiştirmektir