Hakkımızda

Programda, Fizyoloji, Anatomi, Tıbbi Terminoloji, Farmakoloji gibi Temel Tıp Bilimlerine ait derslerin yanı sıra, mesleki olarak İlk Yardım, Acil Hasta Bakımı, Acil Sağlık Hizmetleri, Resüsitasyon, Travma, İleri Yaşam Desteği Uygulamaları, Beden Eğitimi, İletişim Becerileri, Türk Dili, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi dersleri de yer almaktadır. Öğretim planında yer alan seçmeli derslerle mesleki, sosyal ve kültürel gelişim desteklenmektedir. Öğrencilerin uygulamalı derslerini SANKO Üniversitesi Sani Konukoğlu Uygulama ve Araştırma Hastanesinde ya da program başkanlığının onayladığı diğer hastanelerde (Tıp Fakültesi Hastanesi, Devlet Hastaneleri, Özel hastaneler) ya da 112 Ambulans servislerinde yapmaları planlanmaktadır. Öğrenciler ilk yıl Temel İngilizce, ikinci yıl Mesleki İngilizce dersleri alacaklardır. Ayrıca eğitimleri sırasında mesleki deneyimlerini artıracak uygulama derslerinin de verilmesi planlanmaktadır.

Bu eğitim programı ile öğrencilerin, tıbbi etik ve deontolojik kurallara sıkı sıkıya bağlı, hasta haklarına saygılı, her koşulda verilen görevi yerine getirebilecek ruhsal ve fiziksel yapıya sahip kişiler olarak yetiştirilmeleri hedeflenmektedir.