Program Danışmanı

  1. Sınıf Danışmanı: Dr. Öğr. Üyesi Soner KARADAŞ
  2. Sınıf Danışmanı: Doç. Dr. Betül ŞİMŞEK