Vizyonumuz

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu İlk ve Acil Yardım Programı ülkemizin sağlık gereksinimlerini karşılayabilecek, sağlık alanında güncel bilgi ve teknolojiyi takip edebilen, acil sağlık hizmetine yönelik uygulamaları ile toplum sağlığına katkıda bulunan donanımlı acil tıp teknikerleri yetiştirebilmektir.