Program Danışmanı

Öğr. Gör. Metin ARICI
1. Sınıf Danışmanı
Doç. Dr. Erdal UYSAL
2. Sınıf Danışmanı