Bölümün Amacı

Hastalıkların teşhis ve tedavisi için hastayı tetkike hazırlayarak konvansiyonel ve dijital röntgen, floroskopi, mamografi, anjiyografi, nükleer tıp görüntüleme , kemik dansitometre, bilgisayarlı tomografi, manyetik rezonans görüntüleme cihazları ile görüntü elde edebilen, film ve görüntüleri kullanıma hazır hale getirebilen,  cihaz ve ekipmanların kontrollerini yapabilme bilgi ve becerisine sahip yardımcı sağlık personeli yetiştirmektir.