Üst Derece Programlarına Geçiş

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü lisans mezunları; Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Nörolojik Rehabilitasyon, Ortopedik Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Sporcu Rehabilitasyonu gibi mesleğe özgü bilim alanlarının yanı sıra Anatomi, Fizyoloji gibi temel bilim alanlarında lisansüstü programlara (yüksek lisans ve/veya doktora) başvurabilirler.

Avrupa Yükseköğretim Alanı Yeterlilikler Çerçevesi (AYA-YÇ):2

Avrupa Yeterlilik Çerçevesi-Yaşam Boyu Öğrenme (AYÇ-YBÖ):7