TYYÇ/Program Yeterlilik Matriksi

Yayınlanma Tarihi: 08/09/2020

Öğretim Programındaki Yeterliliklerin TYYÇ ile İlişkilendirilmesi