TYYÇ/Program Yeterlilik Matriksi

Öğretim Programındaki Yeterliliklerin TYYÇ ile İlişkilendirilmesi