Programın Yapısı

Eğitim, ilk yılda anatomi, fizyoloji gibi temel tıp bilimleri ile başlar. 2. yılda ortopedi, nöroloji, romatoloji, iç hastalıklar, pediatri gibi klinik bilimlerin temelleri atılarak elektrofiziksel ajanlar, manipulatif tedavi teknikleri gibi alanın uygulama ağırlıklı dersleri ile devam eder. 3. yılda mesleki beceri kazandırmayı hedefleyen pediatrik rehabilitasyon, ortopedik rehabilitasyon, nörolojik rehabilitasyon, protez-ortez rehabilitasyonu, kardiyopulmoner rehabilitasyon gibi dersler teorik ve uygulamalı şekilde verilir. 2. ve 3. Sınıfın tamamlanması ile mesleki deneyim kazanabilecekleri klinik yaz uygulamaları ile birlikte 4. Sınıfta tüm yıl boyunca mesleğin icra edildiği çeşitli alanlarda uygulama sahalarına gönderilerek meslekle ilgili yetkinliklerini kazanırlar.