Programın Amaçları

SANKO Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Lisans programının amacı; sağlığın ve sağlık bilincinin arttırılması, hastalıkların önlenmesi, tedavisi ve rehabilitasyonu, sağlıklı yaşam tarzının benimsetilmesi ve yaşam kalitesinin arttırılmasına öncülük eden fizyoterapistler yetiştirmektir.

Bu amaçlar doğrultusunda; alana özgü bilgi, beceri ve klinik karar verme yetisine sahip; toplum yararını gözeten; teknolojik ve güncel kanıta dayalı gelişmeleri takip eden; araştırıcı, sorgulayıcı, yaşam boyu öğrenme ilkesini benimseyen mezunlar vermek; Fizyoterapi ve Rehabilitasyon biliminin gelişimine katkı sağlayacak, bireysel ve disiplinler arası çalışmayı ilke edinmiş fizyoterapistler yetiştirerek lisansüstü eğitim için temel oluşturmaktır.