Program Yeterlilikleri

FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON PROGRAM YETERLİLİKLERİ

  1. Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanı ile ilgili mesleki yeterli altyapıya sahip olur, bu alandaki kuramsal ve uygulamalı bilgi ve becerileri kullanabilme becerisi kazanır.

2.Sahip olduğu bilgileri kullanarak, sağlığı etkileyen faktörleri belirler, tanımlar ve problem çözme becerisi kazanır; uygun kanıta dayalı yöntemler ve yeni teknikler ile tedavi ve egzersiz programı planlar ve uygular.

  1. Fizyoterapi ve rehabilitasyon uygulamaları için gerekli olan modern alet, teknik ve ajanları seçer ve kullanma becerisi yanı sıra bilişim teknolojilerini etkin kullanma becerisi kazanır.
  2. Sağlık bilimlerinde kaliteli hizmet ve araştırma için bireysel ve multidisipliner araştırma tasarlar, kayıt tutar, rapor hazırlar, sonuçları analiz eder ve yorumlar.
  3. Bilgiye erişebilmek için kanıta dayalı veri tabanları ve bilgi kaynaklarını kullanarak literatür araştırması yapar.
  4. Disiplinler arası ve bireysel çalışmalarda otonomi, etkin çalışabilme ve sorumluluk alma becerisi, mesleki uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerine dair farkındalık kazanır.
  5. Yaşam boyu öğrenmeyi benimser; kalite geliştirme, alanla ilgili eğitim ve tanıtım programlarına katkı verir, profesyonel davranışını ulusal ve uluslararası düzeyde sergiler.
  6. Mesleki araştırmalar ve uygulamalarda deontoloji ve etik bilince sahip olur.