Ölçme ve Değerlendirme

Yayınlanma Tarihi: 07/09/2020

Öğrencilerin eğitim ve öğretim süreçlerince başarılarını ölçme ve değerlendirme yöntemleri; “SANKO Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği” ve “SANKO Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Ölçme-Değerlendirme Yönergesi” ile “SANKO Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Uygulama Yönergesi” esas alınarak yapılır. Ayrıca her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli “Ders Bilgi Paketi”nde ayrıntılı bir şekilde açıklanmaktadır. Mesleki Uygulama dersleri içeriğinde değerlendirme sistemi detaylıca yer almaktadır. Uygulamanın değerlendirilmesinde dönem içi değerlendirme için “Uygulama Değerlendirme Formu” kullanılmaktadır.

Bununla birlikte öğrencilerimiz güz ve bahar dönemleri sonlarında, her ders için ilgili öğretim elemanını değerlendirebilmektedir. Bu değerlendirmeler “Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS)” üzerinden “Öğretim Elemanı Değerlendirme Formu” vasıtasıyla yapılmaktadır.