Öğrenim Düzeyi

Yayınlanma Tarihi: 07/09/2020

Avrupa Yükseköğretim Alanı Yeterlilikler Çerçevesi (AYA-YÇ):1

Avrupa Yeterlilik Çerçevesi-Yaşam Boyu Öğrenme (AYÇ-YBÖ):6