Kazanılan Derece

Fizyoterapist ünvanı ile lisans derecesi alır.