Ders Öğretim Yöntem ve Teknikleri

Her dersin içeriğinde ders öğrenme ve öğretme tekniği yer almaktadır. 17.08.2020 tarihli sayılı karar ile ders içerikleri ve ders içeriklerinde yer alan öğrenme öğretme teknikleri, FTRÇEP 2016 önerileri doğrultusunda ve yıllar içerisinde öğretim elemanlarından alınan görüşler doğrultusunda güncellenmiştir.

Eğitim planında yer alan derslerin uygulama yöntemlerine örnek verilecek olursa, Mesleki Uygulama I dersi, ders öğrenme ve öğretme tekniği; ‘Anlatım, Vaka Tartışması, Soru-cevap, Klinik Uygulama ve Proje çalışması’ndan oluşmaktadır. Bu ders kapsamında klinik uygulamalar sırasında hasta değerlendirme formları ile öğrenciler hastaların değerlendirmeleri yapabilmekte, sonuçlar doğrultusunda tedavi programını uygulamadan sorumlu öğretim elemanı ya da uygulama yürütücüsü ile planlayabilmektedir. Mesleki uygulama dersleri içerisinde 2018-2019 öğretim yılı itibari ile ders içeriğinde yapılan değişiklik gereği öğrenciler hem güz hem bahar döneminde proje yürütmektedirler. Bu yaklaşımlarla, bölüm yeterliliklerimiz arasında da yer alan yaşam boyu öğrenme prensibinin kazandırılması, etik prensipleri benimseyerek bilimsel araştırma planlama ve uygulama, aynı zamanda multidisipliner, interdisipliner çalışma becerisi kazandırılması amaçlanmıştır.