Üst Derece Programlarına Geçiş

Beslenme ve Diyetetik Bölümü Lisans mezunları; Beslenme ve Diyetetik, Halk Sağlığı ve Spor Bilimleri alanında mevcut Lisansüstü programlarına (yüksek lisans ve/veya doktora) başvurabilir.

Avrupa Yükseköğretim Alanı Yeterlilikler Çerçevesi (AYA-YÇ):2

Avrupa Yeterlilik Çerçevesi-Yaşam Boyu Öğrenme (AYÇ-YBÖ):7