TYYÇ/Program Yeterlilik Matriksi

Beslenme ve Diyetetik Öğretim Programındaki Yeterliliklerin TYYÇ ile İlişkilendirmesi

Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi

Mesleki Ağırlıklı

 

Program Yeterlilikleri

  1 2 3 4 5 6 7 8 9
BİLGİ (Kuramsal, Olgusal) 1 x       x     x  
2         x        
BECERİLER (Bilişsel, Uygulamalı) 1 x       x   x x  
2     x   x   x x x
3     x x x        
YETKİNLİKLER

(Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği)

1     x   x x      
2         x x     x
3   x             x
YETKİNLİKLER

(Öğrenme Yetkinliği)

1         x   x    
2       x x        
3                 x
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik) 1         x x     x
2         x x     x
3         x x   x x
4     x            
5   x              
6     x   x        
7         x        
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik) 1     x x x x     x
2   x              
3         x x      
4               x  
5     x            
6 x           x    
7                 x
8                 x
9         x x     x
10     x x x x     x
Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi

Akademik Ağırlıklı

 

Program Yeterlilikleri

  1 2 3 4 5 6 7 8 9
BİLGİ (Kuramsal, Olgusal) 1 x x   x   x      
2       x   x     x
3       x   x     x
BECERİLER (Bilişsel, Uygulamalı) 1 x     x x x      
2   x   x   x      
3             x x  
4             x    
YETKİNLİKLER

(Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği)

1         x x x x x
2         x x x x x
3   x   x          
4                 x
YETKİNLİKLER

(Öğrenme Yetkinliği)

1         x        
2   x              
3     x   x        
4     x x x   x    
5                  
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik) 1         x x     x
2         x x x   x
3         x x     x
4     x x       x  
5   x              
6     x   x     x  
7         x x x    
8     x   x     x  
9   x              
YETKİNLİKLER (Alana Özgü ve Yetkinlik) 1   x x   x x   x  
2   x              
3         x x x x  
4             x x  
5     x   x        
6 x           x    
7   x x x          
8     x