Programın Yapısı

Beslenme ve Diyetetik Lisans eğitiminin içeriği; uluslararası düzeyde kabul gören, usul ve esasları temel alan ve ulusal düzeyde standardizasyonunu sağlayacak bir eğitim programı olarak standardize edilen “Ulusal Beslenme ve Diyetetik Çekirdek Eğitim Programı (BDBÇEP-2016)” ile benimsenen yaklaşımlar, hedefler ve ilkeler çerçevesine uyum içerisinde yürütülmektedir

Beslenme ve Diyetetik Lisans Eğitim Programı, BDBÇEP-2016 esas alınarak beş temel alan olan Temel Bilgi ve Beceriler, Beslenme Bilimi, Diyetetik, Toplum Beslenmesi ve Toplu Beslenme Sistemleri’nde yer alan derslerin yarıyıllara göre dağılımlarından oluşmaktadır. Buna göre ilk dört yarıyılda Temel Bilgi ve Beceriler ile Beslenme Bilimi, 5. ve 6. yarıyılda Diyetetik, Toplu Beslenme Sistemleri ve Toplum Beslenmesi alanlarındaki dersler,7. ve 8. yarıyıllarda ise bu derslerin uygulamaları ile Mezuniyet Projesi I-II ve Seminer I-II dersleri yer almaktadır.

Beslenme ve Diyetetik Lisans Programı her bir eğitim-öğretim yılı güz ve bahar dönemleri (8 yarıyıl) olmak üzere toplamda dört (4) yılı kapsamaktadır. Öğrencinin programı tamamlanabilmesi için her bir Akademik eğitim – öğretim yılında 60 AKTS, toplamda 240 AKTS’yi alması, müfredattın en az %15’ini oluşturan seçmeli dersleri alması ve BDBÇEP-2016 uyum açısından belirlenen uygulama derslerini de alıp başarı ile tamamlaması gerekmektedir.

SANKO Üniversitesi eğitim dili Türkçe olmakla birlikte öğretiminde “Hazırlık Sınıfı” uygulaması bulunmamaktadır. Sağlık Bilimleri Fakültesinde, temel İngilizce eğitimi haftada 6 saattir. Temel İngilizce eğitiminin içinde, her yarıyılda haftada en az 2 saat olmak üzere ‘Authentic English Through Media’ dersleri verilmektedir.  Öğrenciler ‘Mesleki İngilizce’ derslerini de 5. ve 6. yarıyıllarda haftada 2 saat teorik ve 2 saat uygulama olarak seçmeli ders statüsünde alırlar.

Program başarı ile tamamlanarak mezun olunduğunda “lisans diploması” alınmaya hak kazanılır. Bu diploma ile birlikte “Diyetisyen” unvanı alınır.