Programın Amaçları

1.Mesleki, bilimsel ve evrensel etik değerleri benimseyen,

2.Bilim ve teknoloji alanındaki mesleki gelişmeleri yaşam boyu takip eden ve uygulayan,

3.Alanında yeterli donanıma sahip ve multidsipliner çalışabilen,

4.Bireyin ve toplumun sağlığını korumak, iyileştirmek ve geliştirmek için çözüm odaklı “diyetisyenler” yetiştirmektir.