Ölçme ve Değerlendirme

Öğrencilerin eğitim ve öğretim süreçlerince başarılarını ölçme ve değerlendirme yöntemleri; “SANKO Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği” ve “SANKO Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Ölçme-Değerlendirme Yönergesi” ile “SANKO Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Uygulama Yönergesi” esas alınarak yapılır.

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli “Ders Bilgi Paketi” nde ayrıntılı bir şekilde açıklanmaktadır. Uygulamalı dersler başta olmak üzere, derslerin yapısına bağlı olarak geliştirilen formlar bulunmakta olup her bir öğrenci için kriterlere uygunluk bu formlar üzerinden değerlendirilerek yapılmaktadır.

Öğrencilerimize dönem sonlarında dönem içi aldıkları derslerin sorumlu öğretim elemanlarına yönelik değerlendirmeleri yapabilmeleri adına “Öğretim Elemanı Değerlendirme Formu” kullanılarak Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden anket uygulanmaktadır.