Kazanılan Derece Gereklilik Kuralları

Öğrencilerimizin mezuniyetlerine karar vermek için Beslenme ve Diyetetik programında öngörülen tüm dersleri ve uygulamaları almış ve başarı ile tamamlamış olmalarının yanı sıra SANKO Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Madde 34’de belirtilen hükümleri ve Senato tarafından belirlenen esasları yerine getirmesi gerekmektedir (https://www.sanko.edu.tr/wp-content/uploads/2019/05/yonetmelik.pdf).

Bologna süreci kapsamında başlatılan ve akademik bir denklik sistemi olan Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS) Üniversitemizde uygulanmakta olup programımızda öngörülen tüm dersleri ve uygulamaları başarı ile tamamlayan öğrenciler diploma almaya hak kazanırlar (https://uluslararasi.yok.gov.tr/uluslararasilasma/bologna). Buna göre öğrencilerimizin 180 zorunlu ve 60 seçmeli olmak üzere toplam 240 AKTS ders yükünü almış ve başarmış olması gerekmektedir. Mezuniyet derecesi, bütünleme notları da dikkate alınarak elde edilen akademik genel not ortalamasına (AGNO) göre belirlenir.