Kariyer Hikayeleri Etkinliği 2

Kariyer Yönlendirme Birimi olarak düzenleyeceğimiz SANKO Üniversitesi Öğrencileri Mezunlarla buluşuyor etkinliğimizin ikincisi Beslenme ve Diyetetik  Bölümü ile gerçekleştireceğiz. Katılımlarınızı bekleriz.

Saygılarımızla,

Katılım Linki:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YzBkNmViZjAtYzg4Yi00MTkxLWEwNjQtYmY2NDg3NmZmZmRj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%226e3fadac-099e-447d-b6a1-992a6062a8f2%22%2c%22Oid%22%3a%22c9acd67d-05b9-4a3a-a473-841634e9cf2e%22%7d