TIBBİ BİYOKİMYA TEZLİ YÜKSEK LİSANS ÖĞRETİM PROGRAMI (MÜFREDAT)

1. Yarıyıl Öğretim Programı

2. Yarıyıl Öğretim Programı

3. Yarıyıl Öğretim Programı

4. Yarıyıl Öğretim Programı

Seçmeli Dersler

MEZUNİYET İÇİN ALINMASI GEREKEN TOPLAM AKTS
Seçmeli Ders AKTS 30
Zorunlu Ders AKTS 98
Toplam Ders AKTS 128
Z: Zorunlu, S: Seçmeli, T: Teorik, U: Uygulama       AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemi