Akademik Kadro
İlker SAYGILI
Prof. Dr.
Necla BENLİER
Doç. Dr.
Meltem GÜNGÖR
Dr. Öğr. Üyesi
Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı
* 2547 Sayılı Kanunun 13-b-4 Maddesi Uyarınca Görevlendirilen Öğretim Elemanları