Akademik Kadro
Ayşen BAYRAM
Prof. Dr.
Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı
İlker SAYGILI
Prof. Dr.
Temel TBB Tıbbi Biyokimya/Moleküler Tıp Anabilim Dalı
Elif PALA
Dr. Öğr. Üyesi
Necla BENLİER
Dr. Öğr. Üyesi