Akademik Kadro
Ayşen BAYRAM
Prof. Dr.
Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı
İlker SAYGILI
Prof. Dr.
Elif PALA
Dr. Öğr. Üyesi
Necla BENLİER
Dr. Öğr. Üyesi
* 2547 Sayılı Kanunun 13-b-4 Maddesi Uyarınca Görevlendirilen Öğretim Elemanları