Genel Bilgiler (Moleküler Tıp Tezli YL)

Yayınlanma Tarihi: 19/09/2019

Programın Amacı

Moleküler Tıp, Tıbbi Biyoloji, Biyokimya ve Mikrobiyoloji gibi ilgili alanlardaki gelişmelerden yararlanılarak hastalık tanı ve tedavisine yönelik etki mekanizmalarını aydınlatmak üzere planlanmış araştırmalara temel oluşturan multidisipliner bir bilim alanıdır.

Bu program, gelişen teknolojinin de yardımıyla, farklı protein yapı ve fonksiyonları, gen dizilimleri, enzimatik inhibisyon mekanizmaları ile hastalıkların moleküler mekanizmalarının ve tedaviye yönelik yeni hipotezlerin kurulmasına yardımcı olmak üzere kurgulanmıştır. Moleküler Tıp Tezli Yüksek Lisans Programının amacı; yukarıda ifade edilen bilgilerin ışığı altında bu alanda, genç ve nitelikli araştırıcı ve akademisyenler kazandırmaktır.

Programa Kimler Başvurabilir

Tıp, Diş Hekimliği, Eczacılık, Veterinerlik, Beslenme ve Diyetetik, Tıbbi Biyolojik Bilimler, Biyokimya, Biyoloji, Kimya, Moleküler Biyoloji ve Genetik  programlarından en az lisans diplomasına sahip olan adaylar başvurabilir.

Mezunların İstihdam Profilleri

Hastanelerde ve diğer sağlık kuruluşlarında, üniversitelerde (Tıbbi Biyoloji, Genetik, Biyokimya, Kimya, Hematoloji, İmmünoloji, Klinik Biyokimya, Toksikoloji, Mikrobiyoloji vb.) alanlarda, tıbbi cihaz ve malzeme üreten, satan ve satış sonrası destek veren biyomedikal şirketlerinde, ilaç firmalarının araştırma ve geliştirme merkezlerinde, TEKNOKENT’lerde ve teknoloji transfer ofislerinde çalışabilecekleri gibi, Tıbbi Biyoloji ve Biyokimya ile Moleküler Tıp Doktora Programlarına başvurarak akademik alanda kariyerlerine devam edebileceklerdir.