Genel Bilgiler

Programın Amacı:

Bireylerin veya özel grupların yaşam kalitesinin sürdürülmesi, iyileştirmesi veya geliştirmesi konusunda çalışacak diyetisyenlerin bilimsel bilgilerini artırmak: gıda sanayindeki gelişmeleri bireylerin beslenme durumlarına uyarlayabilen ve toplu beslenme yapılan kuruluşlarda sorunlara rasyonel ve geçerli çözümler getirebilme becerisi kazandırılmış diyetisyenler yetiştirmeyi amaçlanmaktadır.

Programa Kabul ve Kayıt Koşulları

Beslenme ve Diyetetik Tezli Yüksek Lisans Programına öğrenci kabulünde “Yükseköğretim Kurulu Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği” hükümleri esas alınmaktadır. Bu çerçevede önerilen programa başvurabilmek için adayların Beslenme ve Diyetetik Bölümü lisans diplomasına sahip olmaları ve ÖSYM tarafından merkezi olarak yapılan ALES sınavından en az 55 puana sahip olmaları gerekir.

Mezunların İstihdam Profilleri

Beslenme ve Diyetetik programından lisans düzeyinde diyetisyen unvanı ile mezun olanların eğitim ve öğretimlerini ileriye götürebilmeleri için yürütülen lisansüstü Beslenme ve Diyetetik programının kapsamı aşağıdaki gibidir:

Yataklı ve/veya ayaktan tedavi hizmeti sunan farklı sağlık kurumlarında danışan/hastaya yönelik beslenme programlarının düzenlenmesinde sağlık ekibinin bir parçası olarak bilgi paylaşımını sağlamak ve uygun müdahale/önerileri gerçekleştirmek,

Halk sağlığı sorununa odaklanarak halk sağlığı politika yapıcılarına destek olmak ve sürdürülebilir besine ulaşmada önderlik yapmak,

Özel durumları olan her yaştaki bireyin beslenmesine yönelik ulusal ve/veya uluslararası rehberleri takip ederek uygun beslenme gereksinimlerini sağlamak,

Besin güvenliği ve güvencesi konusunda bilgi sahibi olarak besin endüstrisinin Ar-Ge kapsamında, kalite ve duyusal değerlendirmesinde besin bilimcisi olarak çalışmak.