Genel Bilgiler

PROGRAMIN AMACI

Tıbbi Biyokimya; moleküler yapıların incelemesini yapan; sağlıklı yaşamın sürdürülmesi ile ilgili tüm biyokimyasal mekanizmaları inceleyen bilim dalıdır. Yaşamın kimyası temelinde tıbbın diğer bilim dalları ile ortak iş birliğine dayalı olarak sağlıklı yaşamın sürdürülmesi, hastalıkların anlaşılması ve tedavi edilmesi iyi bir biyokimya bilgisi ve uygulamasını gerektirmektedir. Tıbbi biyokimya; ilgili alanlardaki gelişmelerden yararlanılarak hastalık tanı ve tedavisine yönelik etki ve mekanizmalarını aydınlatmak üzere planlanmış araştırmalara temel oluşturan multidisipliner bir bilim alanıdır. Tıbbi biyokimya; alanında araştırma yapacak bilim adamlarının karşılaşacakları biyolojik sistemler kapsamındaki bilgiyi insanlık yararına kullanabilecek şekilde yetiştirilmesini, buna ek olarak tıbbi biyokimya alanında yetiştirilen bilim insanlarının, çalışmalarında farklı disiplinleri kullanması ve yorumlaması gerektiğinden disiplinler arası gelişmeleri takip edip bunları kullanabilecek şekilde eğitilmesi amaçlanmıştır. Bu yüksek lisans programı, gelişen teknolojinin de yardımıyla, farklı protein yapı ve fonksiyonları, gen dizilimleri, enzimatik inhibisyon mekanizmaları ile, hastalıkların moleküler mekanizmalarının ve tedaviye yönelik yeni hipotezlerin kurulmasına yardımcı olacaktır.

PROGRAMA KİMLER BAŞVURABİLİR

Tıbbi Biyokimya Tezli Yüksek Lisans Programına öğrenci kabulünde “Yükseköğretim Kurulu Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği” hükümleri esas alınmaktadır. Bu çerçevede önerilen programa başvurabilmek için adayların; Diş Hekimliği, Eczacılık, Veterinerlik Fen Edebiyat, Eğitim ve Fen Fakültelerinin Biyoloji, Kimya, Biyoloji Öğretmenliği, Kimya Öğretmenliği, Biyokimya, Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü, Sağlık Bilimleri Fakültesi’nin Beslenme ve Diyetetik Bölümü lisans diplomasına sahip olmaları ve ÖSYM tarafından merkezi olarak yapılan ALES sınavından en az 55 puana sahip olmaları gerekir.

MEZUNLARIN İSTİHDAM PROFİLLERİ

Hastanelerde ve sağlık kuruluşlarında, üniversitelerde (Biyoteknoloji, Adli Tıp, Genetik, Hematoloji, İmmünoloji, Klinik Biyokimya, Toksikoloji, Çevre Bilimleri) vb alanlarda, tıbbi cihaz, kit ve malzeme üreten, satan ve satış sonrası destek veren biyoteknoloji şirketleri ile bu şirketlerin ve ilaç firmalarının araştırma ve geliştirme merkezlerinde, TEKNOKENT’lerde ve teknoloji transfer ofislerinde çalışabilecekleri gibi, programda yer alan ilgili bilim dallarında lisansüstü eğitimlerini sürdürerek üniversitelerde akademik kariyerlerine devam edebileceklerdir.