Genel Bilgiler

Yayınlanma Tarihi: 08/12/2020

Programın Amacı

Bu programın amacı, tıbbi mikrobiyoloji biliminin tüm kavram ve metotlarını kavrayabilmiş, kendi çalışma alanında söz sahibi, ulusal ve uluslararası projelerde katkı sağlayabilen ve bilgi birikimini bilim dünyasına bildiri, makale, kitap gibi yayınlar ile aktarabilen genç araştırmacılar ve öğretim üyeleri yetiştirmektir.

Programa Kimler Başvurabilir

Diş Hekimliği, Eczacılık, Veterinerlik, Biyoloji, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Hemşirelik ve Beslenme ve Diyetetik programlarından en az lisans diplomasına sahip olan adaylar başvurabilir.

Mezunların İstihdam Profilleri

Programdan başarı ile mezun olanlar, akademik hayatlarına doktora eğitimi ile devam edebilmekle beraber ön lisans programlarında eğitimci, yurtiçi ve yurt dışı kuruluşlar tarafından desteklenen ARGE projelerinde araştırmacı olarak çalışabilirler. Bunun yanı sıra, özel veya kamu hastaneleri bünyesinde bulunan tıbbi laboratuvarlarda ve sağlık sektörünün çeşitli alanlarında (ilaç araştırmaları ve üretimi, kalite kontrol, klinik araştırma, tanı amaçlı ürün satışı, sterilizasyon kontrolü vb.) görev alabilirler.