Akademik Kadro
Salih Murat AKKIN
Prof. Dr.
Özdemir SEVİNÇ
Prof. Dr.
Şahin Abdullah SIRMALI
Prof. Dr.
Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı
Zafer ÇETİN
Prof. Dr.
** 2547 Sayılı Kanunun 40-d Maddesi Uyarınca Görevlendirilen Öğretim Elemanları
* 2547 Sayılı Kanunun 13-b-4 Maddesi Uyarınca Görevlendirilen Öğretim Elemanları