Anatomi Doktora Genel Bilgiler

Programın Amacı

Anatomi doktora programının amacı; kadavranın hazırlanması ve saklanmasından itibaren, makroskobik anatomi ağırlıklı olmak üzere mikroskobik anatomi, radyolojik anatomi ve klinik anatomi dersleriyle pekiştirilerek öğrencinin anatomi doktora programında nitelikli ve yeterli bir akademik eğitim almasını sağlamaktır.

Programa Kimler Başvurabilir

Tıp Fakültesi ve Diş Hekimliği Fakültesi mezunları ile Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Sağlık Bilimleri Yüksekokullarının Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü mezunu, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu mezunu olup Anatomi Anabilim Dalında tezli yüksek lisans yapmış olanlar başvurabilecektir.

Mezunların İstihdam Profilleri

Mezunlarımız, devlet veya vakıf üniversitelerinin Anatomi Anabilim Dallarında araştırmacı ve/veya öğretim elemanı olarak mesleki kariyerlerine devam edebilmektedir. Yurtdışında da doktora sonrası araştırmacı olarak çalışabilmektedir.