Akademik Kadro
Arzu TUNA
Prof. Dr.
Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı
Betül AKTAŞ
Dr. Öğr. Üyesi
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı
Meryem KILIÇ
Dr. Öğr. Üyesi
Sibel POLAT
Dr. Öğr. Üyesi
Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalı
* 2547 Sayılı Kanunun 13-b-4 Maddesi Uyarınca Görevlendirilen Öğretim Elemanları