Akademik Kadro
Mehmet BAŞTEMİR
Prof. Dr.
Efsun KARABUDAK
Prof. Dr.
Nurten BUDAK
Prof. Dr.
Tuba USTAOĞLU
Dr. Öğr. Üyesi
Deniz MIHÇIOĞLU
Dr. Öğr. Üyesi
Funda Esin FAKILI
Dr. Öğr. Üyesi
** 2547 Sayılı Kanunun 40-d Maddesi Uyarınca Görevlendirilen Öğretim Elemanları
* 2547 Sayılı Kanunun 13-b-4 Maddesi Uyarınca Görevlendirilen Öğretim Elemanları