Akademik Kadro
Eyüp İlker SAYGILI
Prof. Dr.
Mustafa YILDIRIM
Prof. Dr.
Sevgi ESKİOCAK
Prof. Dr.
Meltem GÜNGÖR
Dr. Öğr. Üyesi
* 2547 Sayılı Kanunun 13-b-4 Maddesi Uyarınca Görevlendirilen Öğretim Elemanları