Akademik Kadro
Mustafa YILDIRIM
Prof. Dr.
Eyüp İlker SAYGILI
Prof. Dr.
Sevgi ESKİOCAK
Prof. Dr.
Meltem GÜNGÖR
Dr. Öğr. Üyesi
** 2547 Sayılı Kanunun 40-d Maddesi Uyarınca Görevlendirilen Öğretim Elemanları
* 2547 Sayılı Kanunun 13-b-4 Maddesi Uyarınca Görevlendirilen Öğretim Elemanları