Mezun İzleme Sistemi

Publish Date: 01/10/2020

SANKO Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümünden mezun olan öğrencilerle iletişimin kopmaması, mezuniyet sonrasında dış paydaş olarak mezunların durum analizlerinin yapılması ve mezunlarla ile bölüm arasındaki etkileşimin sürdürülmesini amaçlar.

Mezun İzleme Komitesinin Görevleri

Hemşirelik bölümü ile mezunlar arasında iletişimi ve işbirliğini sağlamak için mezun takip formu oluşturur ve bu formu üniversite web sayfasına yükler.

Öğrenciler ve mezunlar arasında dayanışma sağlar.

Mezun öğrencilerin çalışma yaşamında karşılaştıkları sorunlar ile ilgili olarak eğitim-öğretim konusunda geliştirilmesi gerektiği düşünülen noktaları bölüm başkanlığına iletir.

Mezunlarla ilgili yapılacak olan kariyer günleri ya da toplantı gibi etkinlikler konusunda öğrencilerin görüşlerini alır.

Güz  ve bahar yarıyılı sonunda olmak üzere yılda en az iki (2) kez toplanır.