Lisansüstü Öğrencilere Ek Süre Hakkı Verilmesi

Yayınlanma Tarihi: 24/06/2020

10 Haziran 2020 tarih ve 31151 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik kapsamında, 20/4/2016 tarihli ve 29690 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 35 inci maddesine eklenen “Yükseköğretim kurumları tarafından, afet ve salgınlarda tez aşamasındaki lisansüstü eğitim öğrencilerine talepleri halinde bir dönem, afet veya salgının aşamasına göre tekrar başvurmaları durumunda bir dönem daha olmak üzere en fazla iki dönem ek süre verilebilir, verilen bu ek süreler azami süreden sayılmaz.” hükmüne göre  Tez Aşamasında bulunup 2019-2020 Eğitim Öğretim Bahar Yarıyılında Kayıt Dondurmayan Öğrencilere başvuru yapmaları halinde, azami süreden sayılmamak üzere 1 (bir) yarıyıl ek süre verilecektir.

Talepte bulunacak öğrencilerin ekte yer alan dilekçeyi hazırlayarak (Bilgisayar ortamında) imzalı bir şekilde lisansustuegitimens@sanko.edu.tr adresine e-mail yolu ile en geç 24.07.2020 mesai bitimine kadar  başvurularını yapabileceklerdir. Bu tarihten sonra başvuru alınmayacaktır.

Dilekçe için TIKLAYINIZ

Notlar:

1-Tez aşamasındaki öğrenciler ek dönem süresi talebinde bulunabilir.

2- Dönem kaydı olan veya olmayan tez aşamasındaki bütün öğrenciler bu haktan yararlanabilir.

3- Ek süreye, salgının seyri dikkate alınarak daha sonra yapılacak duyuru ile karar verilecektir.